Så fungerar nya uppskovsreglerna

2008, I SAMBAND med att fastighetsskatten avskaffades, infördes ett tak på hur stor del av din kapitalvinst du får skjuta upp när du säljer din bostad. Gränsen sattes först till 1 600 000 kronor och därefter sänktes den till 1 450 000 kr per bostad/familj. All vinst därutöver beskattas i dag med 22 %. Detta har bland annat bidragit till en minskad rörlighet på bostadsmarknaden. 

Vi mäklare har sedan dess mött många som valt att bo kvar i sin bostad trots att den egentligen är för stor. Helt enkelt eftersom alternativet att sälja villan, betala kapitalvinstskatt och sedan köpa en mindre, nyrenoverad lägenhet i stan inte ger några pengar över. Det har bland annat lett till att väsentligt färre äldre valt att flytta till mindre bostäder och utbudet av villor och större våningar minskat. 

Regeringen kom i juni med ett nytt förslag som innebär ett slopat tak för uppskov med kapitalvinst vid försäljning av bostad. Möjlighet att få uppskov, om förslaget går igenom, gäller retroaktivt affärer som gjorts upp med kontraktsdatum från och med den 21 juni 2016 och fyra år framöver. Det förutsätts att man köper en bostad för lika mycket eller mer som den man säljer. Köper du en billigare bostad får du uppskov med en del av vinsten. Man får ha kvar sitt uppskov så länge man bor kvar i den nya bostaden. 

DET FUNGERAR SÅ HÄR: Du får skjuta upp betalning av skatten på vinsten tills den dagen du väljer att sälja din nya bostad igen, men du slipper inte skatten. Om du söker uppskov med skatten på vinsten måste du i stället betala en schablonskatt med 0,5 % av uppskovsbeloppet varje år du har uppskovet kvar. Den skatten är inte avdragsgill. 0,5 % kanske låter lite, men det motsvarar en avdragsgill ränta på lån på själva skattebeloppet som annars skulle betalas in med 3,25 %. Detta innebär att det rent ekonomiskt inte lönar sig för dig som redan har låg belåningsgrad eller hög inkomst att skjuta upp vinsten. Du kan helt enkelt få ett billigare lån hos banken att använda till att betala skatten.

Däremot innebär det stora fördelar för dig som redan har en hög belåningsgrad eller låg inkomst eftersom ”skattekrediten” visserligen har högre ränta men inte är föremål för kreditprövning eller påverkar amorteringskrav eller bolånetak. Vi upplever att det finns ett visst motstånd hos många att öka sin belåning när man flyttar till en mindre bostad. Att skjuta upp skatten känns för många som ett bättre alternativ än att ta nya lån. Vår prognos är därför att bland annat många pensionärer med lägre inkomst och låg belåning därmed hellre väljer att skjuta upp skatten så att de får mer pengar över att leva av vid sin försäljning av villan eller den stora våningen, trots den årliga skatten på 0,5 % av den uppskjutna vinsten.MER LÄSNING

Biblioteket No. 5

På Bältgatan 5 förvandlas en gammal hushållsskola till ett exklusivt och modernt bostadshus.

Läs artikeln

Smycken med attityd

Smyckedesignern Dannie Larsson vill få oss att våga ta ut svängarna lite mer.

Läs artikeln

Bäst på Östermalm

Vilka av stadsdelens krogar, kulturinstitutioner och butiker har varit bäst i år? Vi lät östermalmarna själva rösta fra...

Läs artikeln