Högt och fritt med balkonger på Narvavägens solsida